Formulieren inrichten

Nadat het evenement en de formulieren zijn aangemaakt, moeten de formulieren ingericht worden. Het formulier kan helemaal op maat gemaakt worden voor uw evenement. U kunt hier bijvoorbeeld instellen of deelnemers een keuze moeten maken uit het volgen van cursussen, of er dinerwensen zijn, of iemand wel of geen overnachtingen wil en zo ja, wanneer en wat voor accommodatie. 

Voorbeeld van een aanmeldformulier
Voorbeeld van een aanmeldformulier

U kunt de formulieren inrichten door naar het menu Evenementen > Evenementen > Formulieren te gaan (pijl 1). Door op de gewenste formuliernaam te klikken, kunt u dit formulier gaan opstellen (pijl 2). 

Overzicht van de bestaande formulieren
Overzicht van de bestaande formulieren

Als u een formulier heeft geopend, komt u in een nieuw scherm met verschillende tabbladen. Elk tabblad heeft een eigen specifieke functie waarmee u de gegevens van het formulier kunt inrichten. Een aantal van deze tabbladen zullen in dit hoofdstuk besproken worden, o.a.: formulier, financieel, annulering en teksten.  De andere tabbladen zullen in latere hoofdstukken aan bod komen.

Overzicht van de tabbladen van een formulier
Overzicht van de tabbladen van een formulier

 • Het aanmeldformulier
  Potentiële deelnemers zullen zich moeten aanmelden via een aanmeldformulier. Hier leest u de basisinstellingen die u kunt gebruiken.
 • Notificatielijst
  Wanneer uw evenement vol zit, kunt u er voor kiezen dat deelnemers zich kunnen aanmelden voor een notificatielijst. Wanneer er weer plek is worden zij gelijk gemaild.
 • Financieel
  Aan veel evenementen zijn kosten verbonden. In Mojo Congresregistratie kunt u alles omtrent de financiën zelf instellen.
 • Annulering
  Het kan voorkomen dat een deelnemer niet meer kan. U kunt zelf instellen tot wanneer mensen kunnen annuleren en of deelnemers een vervanger kunnen opgeven.
 • Het formulier inrichten: Stappen, opties en keuzes
  Nadat u het fundament heeft gelegd voor het formulier, zult u nu de daadwerkelijke inhoud van het aanmeldformulier moeten instellen.
 • Stappen/opties/keuzes wijzigen en formulier tonen
  Het kan zijn dat een stap/optie/keuze gewijzigd moet worden of dat u een voorbeeld van het formulier wilt zien. U kunt hier meer lezen over het wijzigen en tonen van het formulier.
 • LinkedIn-knop gebruiken voor inschrijvingen
  U kunt er voor kiezen om deelnemers gegevens via LinkedIn te laten invullen. Dit kunt u gemakkelijk instellen.
 • Afhankelijkheden
  Sommige opties/stappen/keuzes zijn niet relevant als er al een andere keuze is gemaakt. U kunt zelf aangeven welke vragen afhankelijk van elkaar zijn.
 • Niet combineerbare keuzes
  Niet alle keuzes tijdens uw evenement zijn te combineren. Hier leest u hoe u dit kunt aangeven in Mojo Congresregistratie.
 • Locaties en overig instellen
  Uw evenement of een specifieke activiteit heeft waarschijnlijk een bepaalde locatie. Per evenement/stap/optie/keuze kunt u dit instellen.
1 | 2 | >

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm