Formulieren

Om personen aan te laten melden, wordt er binnen Mojo Congresregistratie gebruik gemaakt van formulieren. Een formulier valt binnen een evenement en beschrijft doorgaans de doelgroep.Het meest voor de hand liggende formulier is het deelnemerformulier 'deelnemer', of 'participant', maar het is ook mogelijk om andere doelgroepen te bedienen, zoals 'organisatie', 'spreker', 'sponsors', 'standhouders' etc.

Binnen Mojo Congresregistratie staat het de beheerder vrij om onbeperkt aanmeldformulieren aan te maken en deze in te richten naar eigen wens.

Overzicht van formulieren via het hoofdmenu.
Overzicht van formulieren via het hoofdmenu.

Overzicht van formulieren vanaf de detailpagina van een evenement.
Overzicht van formulieren vanaf de detailpagina van een evenement.

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm