Opzetten enquête

Wanneer u benieuwd bent naar de mening van de deelnemers die uw evenement hebben bezocht kunt u een enquête afnemen. Een enquête zou u kunnen opstellen door een geheel nieuw formulier in te richten zoals u dit ook heeft gedaan voor de aanmeldingen van uw evenement (zie het aanmeldformulier). Wanneer u een formulier heeft ingericht met de gewenste vragen kunt u de link naar het formulier terugvinden onder Evenementen > Formulieren > Formulier. De link staat achter “publieke aanmeldlink”. 

U kunt gebruik maken van de optie Inschrijvingen kopiëren. Hiermee kunt u de deelnemers die hebben meegedaan aan het evenement kopiëren naar het enquete formulier. Vervolgens zou u deze groep kunnen mailen met de link naar het enqueteformulier. 

Enquête sturen naar deelnemers met een specifieke keuze

Het kan zijn dat u deelnemers wilt mailen die een specifieke keuze hebben gemaakt. Dit kunt u doen via het menu Mailingen > Mailingen en vervolgens door op “nieuw” te klikken. 

Overzicht van alle mailingen
Overzicht van alle mailingen

In het nieuwe scherm moet u aangeven voor welk evenement en formulier u de mail wilt opstellen. Vervolgens kunt u op de grijze balk klikken op de inschrijvingen te selecteren (pijl 1). Er opent zich dan een nieuw venster waarin u op de eerste pagina kunt aangeven naar welke inschrijvingen van welk formulier u de mail wilt toesturen (pijl 2). 

Instellen naar wie de mailing gestuurd wordt
Instellen naar wie de mailing gestuurd wordt

U kunt in dit scherm ook aangeven of u de mail wilt sturen naar deelnemers die een specifieke keuze hebben gemaakt. De mail wordt dan alleen verstuurd naar de deelnemers met die keuze. 

Instellen naar welke deelnemers met een specifieke keuze de mailing verstuurd moet worden
Instellen naar welke deelnemers met een specifieke keuze de mailing verstuurd moet worden

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm