Gelaagd autorisatiebeheer

Als uw organisatie bestaat uit meerdere instellingen, zoals bijvoorbeeld een universiteit die is onderverdeeld in faculteiten, biedt Mojo Congresregistratie een gelaagde autorisatiemodule aan. Dit wil zeggen dat meerdere onderdelen van uw organisatie los van elkaar evenementen in Mojo Congresregistratie kunnen organiseren. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat gebruikers geen last van elkaar hebben en elkaars evenementen niet kunnen aanpassen.

Mojo Congresregistratie faciliteert twee verschillende gebruikers:

Globale beheerders: hebben onbeperkt rechten op het systeem en zijn in staat andere globale beheerders, lokale beheerders en groepen aan te maken.

Lokale beheerders: kunnen op groepsniveau evenementen aanmaken en beheren. Lokale beheerders kunnen ook voor hun eigen groepen nieuwe gebruikers aanmaken. 

Aanmaken van een gebruikersgroep

Om een gebruikersgroep aan te maken kunt u in het menu naar Configiratiescherm > Gebruikersgroepen gaan. De groepen kunnen uitsluitend door de globale beheerder aangemaakt worden. 

Gebruikersgroepen
Gebruikersgroepen

In het volgende scherm ziet u een overzicht van alle gebruikersgroepen die aangemaakt zijn. U kunt hier een bestaande groep inzien door hier op te klikken (pijl 1). Als u een nieuwe groep wilt aanmaken kunt u op “nieuw” klikken (pijl 2). 

Overzicht van gebruikersgroepen
Overzicht van gebruikersgroepen

Als u op “nieuw” heeft geklikt komt u in een ander venster waarin u de gegevens van de groep moet invoeren. U kunt vervolgens op opslaan klikken als u alles juist heeft ingevuld. De nieuwe groep zal dan zichtbaar zijn in het overzicht. 

Let op: u moet het vakje bij “actief” aanvinken. 

Nieuwe gebruikersgroep aanmaken
Nieuwe gebruikersgroep aanmaken

 

Gebruiker aan een groep toevoegen

Nu u een groep heeft aangemaakt kunt u gebruikers toevoegen aan deze groep. Deze gebruikers kunnen dan alleen de gegevens inzien en wijzigen van de evenementen die zijn toegewezen aan de groep. U kunt een nieuwe gebruiker toevoegen door naar Configuratiescherm > Beheerders te gaan. 

N.B. als een lokale beheerder een gebruiker toevoegt, zal deze toegang hebben tot dezelfde groepen waar de lokale gebruiker toegang tot heeft. Als een gebruiker toegang moet hebben tot een andere groep zal dit door de globale gebruiker gewijzigd moeten worden. 

Beheerders
Beheerders

 

In een volgend scherm ziet u een overzicht van alle beheerders. Dit zijn zowel globale als lokale beheerders. Als u de gegevens van een bestaande beheerder wilt inzien of wijzigen kunt u deze aanklikken (pijl 1). Als u een nieuwe beheerder wilt aanmaken klikt u op “nieuw” (pijl 2). 

Overzicht van beheerders
Overzicht van beheerders

In een nieuw scherm moet u de gegevens van de nieuwe beheerder invoeren (pijl 1). Als de nieuwe gebruiker onderdeel is van een gebruikersgroep kunt u dat rechts in beeld aangeven (pijl 2). Ten slotte is het van belang dat het hokje “actief” is aangevinkt om de beheerder toegang te verlenen tot Mojo Congresregistratie(pijl 3). 

Nieuwe beheerder aanmaken
Nieuwe beheerder aanmaken

Als alles juist is ingevuld kunt u op opslaan klikken en staat de nieuwe beheerder in het beheerdersoverzicht. 

Gebruikersgroepen toevoegen aan een evenement

Als u een gebruikersgroep en beheerders heeft aangemaakt, kunt u evenementen toewijzen aan een bepaalde groep.

Let op: Dit kunt u alleen doen als u een globale gebruiker bent.

Door op een gewenst evenement te klikken komt u in een nieuw venster met verschillende tabbladen. Vervolgens moet u naar het tabblad “groepen” gaan. In dit tabblad kunt u aangeven welke groepen de gegevens van het desbetreffende evenement kunnen inzien en wijzigen . 

Toewijzen van een evenement aan een groep
Toewijzen van een evenement aan een groep

Een beheerder die in de geselecteerde groep zit krijgt hierdoor alleen de gegevens van dit evenement te zien wanneer hij of zij inlogt. 

Overzicht van evenementen van een lokale beheerder
Overzicht van evenementen van een lokale beheerder

Als een beheerder van een bepaalde groep(en) een nieuw evenement aanmaakt, zal dit evenement zichtbaar zijn voor alle beheerder die onderdeel zijn van deze groep. Alle beheerders van bijvoorbeeld de groep "faculteit filosofie" kunnen hierdoor gegevens inzien en wijzigen van het nieuwe evenement die aangemaakt is door een beheerder van de groep "faculteit filosofie".  

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm