Stappen, opties en keuzes

Personen die zich inchrijven voor een evenement kunnen zich via een aanmeldformulier aanmelden. Dit formulier kan gekoppeld zijn aan een bepaalde doelgroep die aanwezig is op uw evenement zoals; Deelnemers, sprekers of sponsors. In Mojo Congresregistratie worden per formulier vaak de volgende termen gebruikt: 'stappen' , 'opties' en 'keuzes'. 

Stappen

Elk aanmeldformulier kan worden opgedeeld in diverse stappen. Een stap binnen een aanmeldformulier kan worden gezien als een losse pagina. Om een inschrijving af te ronden moet de persoon die zich aanmeldt alle voor hem aangeboden stappen binnen het formulier doorlopen.
Een voorbeeld van een stap zou bijvoorbeeld de dinervoorkeuren kunnen zijn. Op deze stap zouden dan alle keuzes geboden kunnen worden die een persoon tijdens een diner zou kunnen maken (of ze aanwezig zijn tijdens het diner, of ze vlees, vis of vegetarisch willen eten, of er allergiën zijn etc). De stappen worden aan de linkerkant van het aanmeldformulier getoond, nadat een stap volledig is doorlopen wordt er een groen vinkje getoond om aan te geven dat de stap is goedgekeurd.

Er zijn een aantal vaste stappen binnen een aanmeldformulier zoals: 'bevestigen'. Bij deze stap wordt een overzicht van alle gemaakte keuzes getoond en wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden om alles nog een keer te controleren voor hij/zij bevestigt. Ook de betaling-stap waarin deelnemers hun factuur kunnen downloaden en direct online betalen is een vaste stap binnen Mojo Congresregistratie.

Stappen op het aanmeldformulier
Stappen op het aanmeldformulier

Opties

Op elke stap binnen het aanmeldformulier kunnen één of meerdere opties worden opgenomen. Een optie binnen Mojo Congresregistratie kan gezien worden als een vraag of stelling waarop antwoord gegeven kan worden. Een voorbeeld van een optie zou kunnen zijn 'Wilt u deelnemen aan het diner?' of 'Kies twee van onderstaande workshops'. Opties hebben diverse instellingen, zoals het verplicht kunnen stellen van een antwoord, of het afhankelijk maken van een eerder gemaakte keuze (zie Formulier inrichten of Afhankelijkheden). 

Opties op het aanmeldformulier
Opties op het aanmeldformulier

Keuzes

Onder elke optie binnen Mojo Congresregistratie kunnen één of meerdere keuzes worden toegevoegd. Een eenvoudig voorbeeld is de optie 'Wilt u deelnemen aan het diner?' die de volgende keuzes kunnen hebben: 'ja, ik wil graag deelnemen aan het diner' en 'nee, ik wens geen gebruik te maken van het diner'.

Ook keuzes hebben verschillende instellingen. U kunt bijvoorbeeld instellen wat de kosten zijn (en of er sprake is van vroegboekprijzen), of er een afwijkende tekst op de factuur moet staan, of de keuze afhankelijk is van een andere stap op keuze, etc (zie Formulier inrichten of Afhankelijkheden). 

Keuzes op het aanmeldformulier
Keuzes op het aanmeldformulier

 

 

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm