Post-aanmeldperiode

Wanneer de meeste inschrijvingen zijn binnengekomen kunt u bezig met zaken die belangrijk zijn voordat het evenement van start gaat. Zo moeten deelnemers beschikken over tickets zodat ze kunnen binnenkomen. Daarnaast kunt u een mobiele site instellen zodat deelnemers voor- en tijdens het evenement informatie over uw evenement kunnen opzoeken zoals bijvoorbeeld het programma. Ten slotte kunt u ook een rapportage uitdraaien van alle inschrijvingen. In dit hoofdstuk zullen we onderstaande punten bij langs gaan:

 • Badges
  Wanneer u badges gebruikt bij uw evenement kunt u deze in Mojo Congresregistratie opmaken.
 • Mobiele site
  Een mobiele site is handig wanneer deelnemers bijvoorbeeld tijdens het evenement het programma willen bekijken. Hier leest u hoe u de mobiele site kunt instellen.
 • Inschrijvingen definitief maken
  U kunt de status van de inschrijvingen handmatig wijzigen. Bijvoorbeeld als een inschrijving definitief gemaakt moet worden.
 • E-tickets
  Voor veel evenementen zult u gebruik maken van e-tickets. Op deze e-tickets kunt u bijvoorbeeld een QR- of barcode zetten zodat deelnemers gescand kunnen worden bij binnenkomst.
 • Rapportages
  Als u een rapportage wilt hebben van alle gegevens voordat uw evenement begint, dan is dit mogelijk. U kunt rapportages exporteren naar Excel.

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm