Formulier inrichten (Call for papers)

Het aanmeldformulier voor deelnemers die een abstract moeten indienen kunt u zelf inrichten. Als u in het menu bij Formulieren > Formulieren het juiste formulier heeft aangeklikt kunt u onderaan de pagina op “formulier inrichten” klikken.

Formulier opstellen - formulier inrichten
Formulier opstellen - formulier inrichten

Er opent zich een nieuw venster waarin u stappen, opties en keuzes kunt toevoegen zoals besproken in het hoofdstuk formulier inrichten: stappen opties en keuzes. Voor de abstract handling zijn er echter een aantal stappen die gemakkelijk te gebruiken zijn. Als u het dropdownmenu van een stap opent ziet u verschillende stappen die u kunt kiezen.

Stap toevoegen
Stap toevoegen

Abstract symposium

Als u klikt op “abstract symposium” kunt u een stap toevoegen voor deelnemers die zich willen aanmelden om een symposium te geven op uw evenement. In een nieuw venster kunt u de stap een titel geven. Daarnaast moet u aangeven of deelnemers kernwoorden van het symposium moeten opgeven bij het aanmelden en wat het maximaal aantal woorden mag zijn. Als deze stap afhankelijk moet zijn van een andere stap of keuze dan is het mogelijk dit in te stellen in Mojo Congresregistratie. Voor meer informatie hierover zie het hoofdstuk Afhankelijkheden

Symposium stap toevoegen
Symposium stap toevoegen

Onderzoeksgebieden

Als u de symposiumstap inricht kunt u een keuzemenu toevoegen waarmee deelnemers kunnen aangeven onder welk onderzoeksgebied het symposium valt. U kunt een of meerdere onderzoeksgebieden instellen. Dit kunt u doen door op het lege witte vlak naast “onderzoeksgebieden” te klikken. Er opent zich dan een venster met verschillende opties waaruit u kunt kiezen. Wanneer u de juiste gebieden heeft toegevoegd kunt u op “opslaan” klikken. In het aanmeldformulier zal dan door middel van een dropdownmenu een keuze gemaakt kunnen worden uit de geselecteerde onderzoeksgebieden.

Onderzoeksgebieden instellen
Onderzoeksgebieden instellen

Onderzoeksgebieden in het aanmeldformulier
Onderzoeksgebieden in het aanmeldformulier

Abstract Lezing

Als u de stap “abstract lezing” toevoegt kunnen deelnemers gegevens voor hun lezing opgeven. Als deze lezing onderdeel is van een symposium kan dit aangegeven worden in het dropdownmenu achter “symposiumstap” (pijl 1). U kunt aangeven of de deelnemer kernwoorden en literatuur moet opgeven en wat het maximaal aantal woorden zijn waaruit de abstract mag bestaan (pijl 2). Net als bij de symposiumstap kan ook hier aangegeven worden onder wat voor onderzoeksgebied de lezing behoort (pijl 3). Als alles juist genoteerd staat kunt u op “opslaan” klikken. 

Abstractstap toevoegen
Abstractstap toevoegen

 

Mojo Congresregistratie gebruiken

Evenement opzetten

Formulieren inrichten

Abstracthandling

Inschrijvingen

Financieel

Pre-aanmeldperiode

Post-aanmeldperiode

Op het evenement zelf

Post- evenement

Configuratiescherm